We…

The Superheroes All Star Band

Favorim Batman ve Superman ama annem seviyor diye Spiderman’i de izleriz arada.

Bu sene bir şey değişmiş. Annem daha hızla yoruluyor. Daha kötüler kötülük yapmaya başlarken, henüz kahramanımız onları kurtaramıyorken kapatıyoruz filmi.

Spiderman’in kurtaracağını bildiği halde filmdeki “kötülük in action”a tahammülü kalmamış, yorulmuş, annem gibi insanlar varken dünyada, dünyaya kötülük & savaş salanlar, yaratanlar, uzay boşluğuna gönderilmeli en iyi ihtimalle diye düşünüyorum.

Şu hayatta, biraz hassas ya da aklı savaşmaya değil de, işe güce, sanata bilime, güzellikler yaratmaya çalışan insanların hayatını neden bu kadar bölmesine izin veriyoruz bu kötülük denen cerahatin anlayabilmiş değilim.

Çıkar, kaynak, enerji, para paylaşımı için birbirini yiyerek ölen fareler gibi olmayı nasıl kendine yediriyor bazı insanlar, anlamak zor.

Ne tür bir “açlık” oyunu söz konusu olursa olsun, bilimle, sanatla, üreterek, paylaşarak, zarar vermeden yaşamak, en insan gibi olanı ve insana yakışanı iken, nasıl oluyor da insan olmak unutturuluyor bir yerlerde, birilerine, bir şekilde, vicdanen anlamak da zor.

Bazen, filmlerde bile kötülüğe tahammül seviyemizin düşmesine-biliyorum, çok insan var böyle hassaslaşmış ve yorulmuş- neden olanların da bir noktada insan olmaya geri dönmeleri ve aynı vicdani soruları soracak kadar insan kalmalarını dileyelim yine de.

En ağır cezaları da bu insani bilinçlenme ile çekecekleri acı olur hem. Dileyelim tekrar insan olsunlar bu yüzden.

Yorgun insanlarımızı da ellerinden tutarak kaldıralım. Tabii kendimizi de.

Nasılsa süper kahramanları yaratanlar da, bizim gibi insanlar ☺

Like what you read? Give Dilek Tosun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.