Yokuş

Yokuş hadisesi sadece Adalar’da katlanılır bir şey sanırım. Sosyal adalet sunan trafiksizlikle ve doğal güzelliği ile unutturuyor ne kadar çıktığınızı. Yedi tepeli kentin yokuşlu muhitlerinin de manzaralı olanlarını yaz kış tırmanmak daha az acıtıyor olsa gerek. Günün sonunda güzel bir sahneye bakıyorsunuz çünkü.

Büyükada’daki benzer yokuşlardan birinin sonundaki Splendid Palas Oteli verandasından manzara nefis örneğin. Merdivenli ve efsane yokuşlu yollarına rağmen Rumeli Hisarı mahallesi, Anadolu Hisarı evleri ve benzerleri de aynı keyfi verir. Hedef noktanız ve yol boyu size sunulan donanım da hislerinizi etkiliyor adımlarken. Malum, yokuş durarak çıkılır. Seyirlik bir şeyler varsa ne güzel. Alışveriş yapabiliyorsanız daha da iyi. Mağazalı yokuşlarıyla, ne çıktığınızı anlamayacağınız Eminönü - Beyazıt hattı da ayrı keyiflidir.

Sonsuz merdivenleri, renkli incelikleri, evlerden sarkan çiçekleri ve kedileri izlerken arkanızı döndüğünüzde deniz manzarası ile sizi soluklandıranlar ise en iyileri.

Yine de yokuş zor bir kavram. Hepsi de güzel değil üstelik. Güzel olanları yayalara durup detayları fark etme deneyimi, çirkin olanları ise sadece diz eziyeti yaşatıyor.

Ama sonunda bir güzel hedef varsa, unutturuyor verdiği yorgunluğu hemen hepsi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.