Khui hộp model Hot FX630V|Tủ lạnh SHARP inventer SJ-FX630V 630 lít giá bán tại kho
Điện Máy Thành Đô được sự ủy quyền của Sharp chuyên phân phối dòng tủ lạnh inventer Sharp FX630V tại số 73 KIều Mai Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội
Tủ lạnh Sharp 630 lít SJ-FX630 được xuất xứ theo công nghệ Thái Lan bảo hành 1 năm

GIÁ BÁN : 21,500,000 VNĐ| GIÁ BÁN ĐÃ CÓ VAT​

https://nhattao.com/threads/khui-hop-model-hot-fx630v-tu-lanh-sharp-inventer-sj-fx630v-630-lit-gia-ban-tai-kho.6019743/

Like what you read? Give dinhloan.thanhdo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.