Türkiye’den gitme rehberi
Midori Kocak
10517

Sayin Midori, butun tespitleriniz de bastan-sona haklisiniz.Bunun haricinde yukari da paylastiginiz harita da, Turkiye sari renk degil bence, mor renk olarak gosterilmesi gerekirdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.