Samen crowdfunden voor een veilige paddentrek

Margreet Pruijt (oranje sjaal) en Anneke Koper (blauwe jas) samen met de wethouder van de gemeente Bloemendaal die de eerste plank legt.

Tijdens de paddentrek worden elk voorjaar veel padden doodgereden. Dit is helaas ook het geval aan de Brouwerskolkweg in Overveen. Om de amfibieën tegen het verkeer te beschermen zijn er drie tunnels aangelegd waar de padden gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben vrijwilligers 900 meter aan kippengaas geplaatst wat ervoor moet zorgen dat de padden niet de weg oversteken maar juist richting de drie eerder geplaatste paddentunnels gaan. Er is echter een probleem: het kippengaas is kwetsbaar en moet elk jaar worden nagelopen en hersteld. Dit gebeurt langs de drukke weg en is hierdoor een onveilige klus. Hoogtijd vonden de initiatiefnemers van Red de Pad om hier iets aan te doen. Het team van Crowdfunding VoorNatuur nam contact op met Margreet Pruijt om te horen hoe het team de campagne heeft aangepakt.

Begin 2016 bedacht het team een plan om het kippengaas te vervangen door robuuste en duurzame planken die er de komende 30 jaar voor moeten zorgen dat de padden veilig kunnen oversteken. De gemeente Bloemendaal was direct enthousiast, maar kon helaas de padden financieel niet bijstaan. Het werd daarom noodzaak om de financiering rond te krijgen vanuit een andere hoek. Er werd gekozen voor het voeren van een crowdfunding campagne.

Crowdfunden: hoe doe je dat?

Met behulp van de tips op de Voor je Buurt Academie heeft Margreet samen met Mirjam Versloot de campagne opgezet. Al snel breidde het kernteam uit met Anneke Koper , coördinator van de paddenwerkgroep Brouwerskolk. Volgens Margreet is het hebben van een gemotiveerd kernteam de sleutel tot het voeren van een succesvolle crowdfunding campagne. ‘Het is van groot belang dat je beschikt over een team van gemotiveerde mensen waarbij je de taken kan verdelen. Hierbij is het handig dat je iemand hebt die het overzicht kan bewaren op bijvoorbeeld de financiën, maar ook dat je iemand in je team hebt die beschikt over een groot netwerk of bijvoorbeeld sterk is op het gebied van teksten.’

‘Je kon er niet omheen dat we hiermee bezig waren!’

Per week besteedde het kernteam al gauw 20 uur per persoon aan de campagne. Volgens Margreet is tijd dan ook een ongelofelijk belangrijke factor bij het voeren van een crowdfunding campagne. Het gaat hierbij volgens haar niet alleen om het plannen van campagne activiteiten, maar ook over hoe je de voorbereiding inricht en de periode daarna. ‘We hebben de campagne echt in fases uitgevoerd. Eerst hebben we ons privé netwerk aangesproken, daarna de natuurliefhebbers en als laatste zijn we de buurt ingegaan om 2000 flyers te verspreiden. Dit werkte enorm goed en leverde ook donaties op.Daarnaast is een actieve persbenadering van belang. Dit heeft het kernteam aangepakt door zich te richten op een lokaal huis-aan-huis blad en door de benadering van een groter streek dagblad. ‘Beide bladen reageerde erg enthousiast en hebben over ons meerdere artikelen gepubliceerd.’

Publiciteit is belangrijk, maar ook kleine acties kunnen helpen bij het onder de aandacht brengen van een crowdfundingactie. Zo werkt een creatieve handtekening onder een mail ook erg effectief, of zoals Margreet het succes beschrijft: ‘Je kon er niet omheen dat we hiermee bezig waren!’

De creatieve handtekening onder de mail van Red de pad, Help een vrijwilliger!

Hoe staat het nu met de padden?

Begin januari 2017 werden de schermen daadwerkelijk geplaatst met behulp van de gemeente Bloemendaal. De officiële opening zal plaatsvinden op 10 maart 2017.

Geïnspireerd geraakt door het verhaal achter de padden? Kijk op www.crowdfundingvoornatuur.nl voor tips of neem contact met ons op via arjan.klopstra@voornatuur.nl

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dionne Doets’s story.