Çalışma Hayatının Dönüşümü ve Ditospace

İşim her yerde

Ağustos (2015) ayında üzerinde çalışmaya başladığımız Ditospace projesini büyük bir heyecanla ve yoğun bir çabayla kısa bir süre içerisinde sizlere sunmayı hedefliyoruz. Peki ama nedir Ditospace ve biz bu proje için neden bu kadar heyecanlıyız?

Son dönemde sıkça duyduğumuz, kısa zaman içinde pek çok sektöre olumlu etkilerini gördüğümüz paylaşım ekonomisinin çalışma alanlarına etkisi de hızla hissedilmeye başladı. Sayıları günden güne artan ortak çalışma alanlarında (co-working space) pek çok disiplinden insan, freelancer, startup, kurumsal şirket çalışanı verimli çalışmanın en iyi yolunu bulmuş görünüyor. Üretken bir çalışma ortamının yanısıra ortak çalışma alanlarında farklı disiplinlerden profesyonellerin oluşturduğu bir topluluğun parçası olabiliyorsunuz ve pek çok yeni fırsatın kapısını aralayabiliyorsunuz. Freelance çalışanlar açısından da hem bağımsız çalışmanın getirdiği soyutlanma ortadan kalkıyor hem de evde veya kafelerde çalışmanın getirdiği verimsizliklere çare bulunmuş oluyor. Ortak çalışma alanlarının yanısıra çok sayıda şirket ofis alanlarını daraltarak ihtiyaç duyduklarında pek çok şirketin ortak olarak kullandığı toplantı odalarını, seminer salonlarını, eğitim sınıflarını, etkinlik alanlarını kullanıyor. İş hayatındaki mekanlar artık daha üretken kullanılıyor ve şirketler de ihtiyaçları doğrultusunda farklı özelliklerdeki alanlara ulaşabiliyor. Çalışan sayısı hızla değişebilen, farklı lokasyonlardaki ofis ihtiyaçlarını karşılamak konusunda esnek davranması gereken şirketlerin yardımına ise “hazır ofis” çözümleri yetişiyor. Altyapısı, mobilyası, araç-gereciyle hiçbir hazırlığa ihtiyaç duymadan kiralayıp kullanabileceğiniz, uzun dönem sözleşmeler gerektirmeyen, gerekirse şirket adresi olarak da gösterebileceğiniz hazır ofisler şehrin her yanında farklı segmentlerden müşterilerine hizmet sunuyor. Hem çalışma hem de toplantı alanları konusunda seçenekler giderek artarken bu alanlar arasından ihtiyaca en uygun olanın keşfedilip kiralanması noktasında Ditospace’i var olan en sorunsuz, en hızlı, en verimli deneyim haline getirmek için bu sürecin her noktasını çalışarak, inceleyerek, geliştirerek sizlere hazırlıyoruz.

İlk aşamada Ditospace bilgilendirici bir platform olarak nerede hangi alan sağlayıcılar olduğunu, nasıl alanlara sahip olduklarını ve bu alanlara nasıl ulaşılabileceğini gösteriyor. Alan sağlayıcıların sayısı belirli bir noktaya ulaşınca, Ditospace alan sağlayıcılarla bu alanlara ihtiyaç duyan herkesin buluşma noktası haline gelecek ve ihtiyaca en uygun alanın keşfedilip doluluk durumuna göre saatlik, günlük veya aylık olarak kiralanabildiği bir yapıya dönüşecek.

2016’nın başlangıcı itibariyle Alan Sağlayıcılarla iletişime geçmeye ve platforma erişimlerini sağlamaya başladık. Eğer sizin de iş hayatının bu yeni haline katkı sağlayan, Ditospace kullanıcılarıyla buluşturmak istediğiniz bir çalışma, toplantı veya etkinlik alanınız varsa info@ditospace.com adresi üzerinden veya herhangi bir sosyal medya hesabımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde duyuracağımız gelişmeler için takipte kalınız :)


Bizi takip edin
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.