Hướng dẫn xem camera đầu ghi hình KBVision trên thiết bị di động

Chuyên camera Hàn Quốc xin đưa ra cho quý khách hàng hướng dẫn xem camera KBVision trên điện thoại di động.
Đầu tiên chúng ta cần tải App KBVision từ CHPlay/ App Stores.

Tải KBVISION HD và chờ đợi chương trình tự động cài đặt vào điện thoại.
Sau khi cài đặt hoàn tất tiến hành khởi động ứng dụng từ Icon trên màn hình điện thoại

Sau khi chương trình khởi động xong ta tiến hành thêm thiết bị camera.

Chọn Menu trên cùng bên trái và nhấn vào mục Quản lý thiết bị.

Tại đây chúng ta dễ dàng chỉnh sửa, xóa các thiết bị đã có và thêm các Thiết bị mới.

  1. Chọn Thêm thiết bị.
  2. Thêm thiết bị qua Cloud của KBVision.
  3. Thêm thiết bị qua tài khoản Quickddns.com
  4. Thêm thiết bị dạng IP tĩnh hoặc tên miền.
  5. Thêm thiết bị bằng cách đăng nhập tài khoản Cloud với các thông tin đã đăng ký.

Tiến hành nhập các thông tin về thiết bị ở mục 1, 2 ,,4 sau đó nhấn vào 5 để lưu lại Cấu hình thiết bị.

Sau khi hoàn tất quá trình thêm thiết bị ta trở về Menu chính chọn các mục 1, 2, 3, 4 theo thứ tư hình trên xem các video từ camera.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ và giải đáp mọi thắc mắc:

Chuyên camera Hàn Quốc chính hãng

Hotline: 094 1900 288

Email: chuyencamerahanquoc@gmail.com

==>Tham khảo thêm các dòng sản phẩm dmax tại : camera dmax

==>Đầu ghi hình camera Hàn Quốc

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.