Używasz Go z jakąś ochroną ? Jeśli nie to jak wygląda po jakimś czasie używania ?
Krzysiek
1

Nie, w życiu :) Od października zrobiły mi się tylko dwie większe rysy na szkle, no i plastikowy dół jest nieco porysowany.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Daniel Marcinkowski’s story.