do zmiany iA Writera to pewnie Cię nie przekonam, w każdym razie ja używam aplikacji Byword.
Kornel
11

O ByWord słyszałem wiele dobrego, ale na razie zostanę z iA Writerem :) W kwestii Dictionaries — zerknę, może się przydać ;)

Do mojej listy dodałbym jeszcze kupioną wczoraj aplikację CloudMounter, która wyszła wczoraj — montuje w komputerze dyski typu Dropbox, Google Drive i pozwala na dostęp do nich bez zajmowania pamięci lokalnej!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.