z tymi dyskami ciekawe, ale chyba mi aż tak niepotrzebne.
Kornel
1

Obie znam :) Korzystałem z f.lux, ale nie kupił mnie. Systemowe rozwiązania do zrzutów są idealne pod moje potrzeby + wspieram je Skitchem :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.