Dankon pro la sciigo.
Cindy McKee
1

Cindy McKee, jes, mi ankaŭ ne povas legi ilin, ĉar ili ne estas legeblaj rete, kaj Medium apo en mia poŝtelefono ankaŭ ne subtenas ilin.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated dmych’s story.