Malnova Novjaro

Hodiaŭ Rusianoj festas Malnovan Novjaron, pli ĝuste Novjaron «laŭ la malnova stilo».

Antaŭ la 1700 jaro en Rusio estis uzata Bizanca (Julia) kalendaro. Laŭ tiu kalendaro kalkulado de jaroj estis de «kreo de la mondo» kaj jaro komenciĝis je la 1 de septembro. En la jaro 1700 caro Petro I ordonis kalkuli jarojn «post Kristo» kaj festi novan jaron je la 1 de januaro. Verŝajne li opiniis ke tio alproksimiĝis Rusion al Eŭropo. Tamen, Eŭropo jam estis transiranta al nova Gregoria kalendaro. Ĝuste en la 1700 al ĝi transiris Holando, Danujo, Germanujo kaj Svisujo. Do, komenco de jaro en Rusio kaj Eŭropo denove malkongruis.

«Novan stilon» (Gregorian kalendaron) en Rusio finfine lanĉis bolŝevikoj — tuj post la 31 de decembro okazis la 14 de januaro de la 1918. Sed Rusia Ortodoksa Eklezio ĝis nun vivas laŭ la «malnova stilo» de Bizanca kalendaro. Pro tio rusiaj kristanoj festas Kristnaskon post Novjarfesto — je la 7 de januaro. Tamen, lastatempe multaj festas ĝin dufoje: «katolikan Kristnaskon» je la 25 de decembro kaj «ortodoksan» je la 7 de januaro.

Kaj Rusianoj ĝis nun ĉiam festas Novan jaron dufoje — laŭ la nova stilo kaj laŭ la malnova. Do, feliĉan Novan jaron!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.