Я прочитал всю статью, точнее, этот поток мыслей, т.к.
Dmytro Karataiev
152

Дякую за відгук! :)
Структура — згоден. Стаття далеко не ідеальна, бо не було часу нормально відформатувати.
Скільки людей — стільки думок. Я радий, що у вас є своя, і ви її відстоюєте. Дякую за це)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.