Đồng hồ nước Asahi GMK25 giá tốt

Đồng hồ nước Asahi là một trong những dòng đồng hồ đo lưu lượng nước được người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng. Một trong những dòng đồng hồ nước nước là Đồng hồ nước Asahi GMK-25

Thông số kỹ thuật Đồng hồ nước Asahi GMK-25:

Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ) : 7

- Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ): 3500

- Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2%: 0.28

- Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5%: 0.07

- Lưu lượng bắt đầu hoạt động (l/giờ): 20

- Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít): 1

- Tổng chiều dài kể cả đoạn nối (mm)

  • Nhiệt độ nước tối đa: 5 ÷ 50 ºC.
  • Áp lực thử tối đa: 17,5 kgf/cm²

donghonuoc.org — địa chỉ chuyên cung cấp và phân phối đồng hồ đo nước chính hãng giá tốt nhất

Like what you read? Give Dương Dương Dương a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.