Nhà ở quá gần đình chùa không tốt cho phong thủy

Nếu nhà ở quá gần đinh chùa , nơi thờ tự cũng không tốt cho phong thủy.

Trên thực tế, những nơi gần chùa miếu, đền thờ v.v… nếu dựa trên nguyên tắc Phong Thuy là nơi vô cùng không thích hợp cho cư ngụ vì đây là những nơi “âm khí” nặng nhất vì một số “âm linh” đều tập trung ở nơi này tạo nên “âm sát”.

Phong thuy nha

Phong Thủy học truyền thống chủ yếu nghiên cứu trạng thái của trường khí, mà âm dương hai khí có cân bằng hay không đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cơ thể và tâm lý con người. Lý luận Phong Thủy cho rằng nơi gần chùa, miếu… vì có quá nhiều u oán, cũng có thể nói là “âm khí” tập trung nhiều gây nên sự mất cân bằng âm dương, cho nên ở gần chùa miếu không có lợi cho người cư ngụ.

Ngoài ra, đình chùa cũng là nơi thờ tự các vị thần thánh. Sẽ có nhiều khói hương, nhất là những dịp ngày lệ, nếu nhà ở quá gần đình chùa sẽ bị một số ảnh hưởng từ đó tới sức khỏe con người.

xem ngay tot xau

phong thuy

xem tu vi 2015

tinh yeu

xem boi

Bài viết: Nhà ở quá gần đình chùa không tốt cho phong thủy

Nguồn Zing Blog