İsmindende anlaşılacağı gibi yayılmayı en rahat başaran ve devamlılığını sürekli devam ettiren ilginç bir aplikasyon.Nedir bu Plag peki ?Yay geç.Yani bir nevi beğen ya da beğenme.İstersen sen yaz istersen başkaları..Konuyu belirle ister resim koy ister yazı ister anket kısaca herşeye ulaşabildiğin ve ulaştırabildiğin her konu ve düşünce plag için bir akım…Bu akım sosyal medya mecrası içerisinde önemli yerlere gelmiş fakat ismini Türkiyede yeni yeni duyuran ve yükselen bu kart oyunu konum servisleri sayesinde kullanıcıları bir araya getirerek birleşmelere olanak sağlıyor.Neler yayıldı neler yayılmadı herşeyi burda görerek kitlelere ve hedeflere ulaşılıyor.Gönderilerimizin nereye ve ne kadar uzağa gittiklerini görebiliyoruz.Ve hatta bu sayede konularımıza tartışmaya açık bir düşünce şekilleri ekleyebiliyoruz.Plag aplikasyonunun ana maddelerinden bir tanesi ise diğer aplikasyonlardaki gibi arkadaş ve takipçi yok,tüm dünya var.Özete dökmek gerekirse bu aplikasyon İos ve Android sistemlerinde ve Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, Hollandaca, Litvanca, Norveççe,Portekizce, Rusça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca gibi birçok dil seçeneği ile kitlelere ulaşmaktadır.

Like what you read? Give Doğaç Gül a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.