Noppadon Sukpracha
Noppadon Sukpracha

Noppadon Sukpracha

รับทำเว็บไซต์อยู่บ้านเป็นอาชีพหลัก, เป็นผู้ช่วยวิทยากรที่วัดผาณิตารามเป็นอาชีพรอง, อ่านหนังสือเสียงบ้าง, ชอบวาดรูปเหมือน, สนใจ simplicity ใช้ Kindle3+LG A180