Cách vẽ pháo hoa bằng photoshop. Photoshop là phần mềm chuyên về chỉnh sửa và tạo hiệu ứng. Phần mềm này rất được yêu thích bởi những hiệu ứng nó tạo ra rất đa dạng phong phú. Trong những bộ tài liệu đồ họa có rất nhiều những bài hướng dẫn hiệu ứng cơ bản giúp các bạn có thể sử dụng chúng 1 cách tốt nhất. Sau đây tôi xin chia sẻ bài viết cách vẽ pháo hoa bằng photoshop.

Bước 1: Mở file ảnh nền (Background) File->Open -> anh nền tạo pháo hoa

Nhấn phím Ctrl+J để nhân đôi lớp (thành lớp Layer 1)

Chọn công cụ chọn vùng Magic Wand tool để chọn vùng, nhấn Shift và click để chọn thêm các vùng chọn.

Nhấn lớp mặt nạ phần dưới cùng sẽ hiện nên vùng ảnh bạn chọn. Vùng màu đỏ là vùng chúng ta sẽ giữ lại, vùng ngoài là vùng chúng ta sẽ xóa, pháo hoa sẽ hiện trong phần đó.

Dùng công cụ xóa Eraser Tool để xóa đi những phần thừa

Dùng công cụ vẽ Brush Tool để vẽ thêm những phần còn thiếu

Khi đã hoàn tất quá trình chọn vùng và chỉnh sửa, bạn bấm Ctrl+Shift+ I để nghịch đảo lại vùng mìn chọn, bạn click chọn vùng và chọn Coppy via Layer để chuyển sang layer mới là Layer 2

Chúng ta chuyển lại Layer 1 để thao tác tiếp:

Bước 2: Mở ảnh pháo hoa và kéo xuống phần background:

Kéo mục Background để đưa lớp pháo hoa vào vị trí bạn muốn, chúng ta dùng công cụ chọn để di chuyển pháo hoa và dùng phím Ctrl+T để thay đổi kích thước pháo hoa theo ý muốn.

Trong mục Layer chọn chế độ Screen như hình:

Chỉnh sửa độ sáng tối của pháo hóa theo ý muốn bấm Ctrl +L , để xóa bớt phần thừa trong ảnh chọn Eraser tool

Kết quả ta được hình như sau:

Chúc các bạn thực hiện thành công.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.