Image for post
Image for post
Hướng dẫn cách đánh trống múa lân cơ bản

Đồ Gỗ Đọi Tam — Hướng dẫn đánh trống múa lân cơ bản dành cho người mới bắt đầu ai cũng có thể học được. Trong hơn 1000 năm lịch sử tại làng nghề đồ gỗ Đọi Tam, Duy Tiên, Hà Nam các nghệ nhân đã không ngừng cải tiến cho ra đời những loại trống múa lân , trống trường học và các loại trống phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho cả nước.

Để giúp quý vị có thể tự học cách đánh trống múa lân tại nhà hoặc đánh trống múa lân theo bài múa lân sư rồng. Đồ Gỗ Đọi Tam tổng hợp các video hướng dẫn đánh trống múa lân trong các buổi lưu diễn thực tế để quý vị học theo. …

About

Đồ Gỗ Đọi Tam

Đồ Gỗ Đọi Tam là thương hiệu lớn nhất tại Làng Nghề Đọi Tam thuộc huyện Duy Tiên, Hà Nam ☎ 0971.009.886

Get the Medium app