8 Mart’ta Türkiye: Kadınlar Günü etkinlikleri haritası

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye çapında yapılacak etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye’de kadınlar 8 Mart Kadınlar günü için hazırlanıyor. 5 Mart’ta İstanbul ve İzmir’de yapılması planlanan etkinlikleri valilik yasaklamış, daha sonra kadınların kararlı direnişi sayesinde yasaklar geri çekilmiş, Bakırköy ve Gündoğdu Meydanı ‘mora boyanmıştı’.

8 Mart’ın ateşini 5 Mart’ta yakan kadınların ülke çapında yapacağı etkinlikleri derledik.

Dokuz8HABER
Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.