‘Asgari Ücret’ pazarlığı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı ücretini belirlemek için ilk toplantısını bugün yapıyor.

AA’nın haberine göre, Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

İşçileri temsilen komisyonda bulunan Türk-İş, asgari ücrette 1600 lira talep ederken; DİSK, asgari ücrette ‘asgari rakam’ olarak 2 bin lira istiyor.

Asgari ücret görüşmeleri öncesi konuşan Bakan Müezzinoğlu, “İşçi de bizim işveren de bizim. Reel olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Komisyonda yer alan DİSK de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısından önce ekonomistlere yaptırdığı asgari ücretle ilgili araştırmasını komisyona iletti.

Dokuz8HABER

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.