AYM’den Gülmen ve Özakça’nın Tahliye Başvurusuna Ret: “Cezaevi koşulları tehlike oluşturmuyor”

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 22 Haziran’da tahliye edilmeleri için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları bireysel başvurular, “cezaevinde tutulmalarının yaşamlarına yönelik tehlike oluşturmadığı ve her türlü tedbirin cezaevi yönetimi tarafından uygulandığı” gerekçeleriyle reddedildi. KHK ile ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça 36 gündür Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

(AFP)

KHK ile kamu görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile ilkokul öğretmeni Semih Özakça’nın yaklaşık 240 gün önce Ankara Yüksel Caddesi’nde başlattığı oturma eylemi, talepleri karşılık bulmayınca 112 gün önce açlık grevine dönüştü. Grevin 76. gününde “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” gibi suçlamalarla tutuklanan eğitimciler açlık grevini cezaevinde de sürdürüyorlar ve taleplerinde “kararlı” olduklarını belirtiyorlar.

Ancak diğer bir yandan, açlık grevlerinde 100 gün ve sonrası “ölümcül süreç” olarak adlandırılıyor. Görme kaybı, boyun ve sırt ağrıları, nefes alışverişinde zorluk gibi rahatsızlıklar baş gösteriyor.

Yaşadıkları zorlukları belirterek AYM’ye bireysel başvurularını ileten Gülmen ve Özakça’nın başvuruları, mahkeme tarafından “cezaevi koşullarının uygunluğu” gerekçe gösterilerek reddedildi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 22 Haziran’da AYM’den tahliye edilmelerini talep etmişlerdi.

AYM’nin açıkladığı karardan bir kısım

Semih Özakça’nın Yanına “Tedbir” Amaçlı Bir Başka Tutuklu

AYM açıkladığı gerekçeli kararda cezaevindeki sağlık hizmetlerinin yeterli olduğunu ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için sürekli tedbir alındığını savundu. Ancak Gülmen ve Özakça cezaevi yönetiminin sunduğu sağlık hizmetlerini reddediyor ve eylemdeki evrensel sağlık hukukuna göre kendi seçtikleri doktorla muayene olmayı istiyorlar.

Kararın ilgili kısmında eğitimcilerin kurum aile hekimliği tarafından her gün bir B1 vitamini verilerek tedaviye tabi tutulduğu kaydedildi.

Ayrıca Semih Özakça’nın yanına, oluşabilecek acil durumlara karşı haber vermesi amacıyla başka bir tutuklunun yerleştirildiği belirtildi.

AYM Cezaevinde Önlemler Alınmasını İstedi

Dört maddeden oluşan hüküm bölümünde, açlık grevinde ve tutuklu bulunan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için uygun sağlık koşullarının sağlanması amacıyla yeni önlemlerin alınması istendi.

Kararın son bölümünde “Başvurucuların tahliyeye yönelik tedbir taleplerinin REDDİNE 28/6/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.” dendi:

Açıklanan gerekçelerle;
A. Başvurucuların tahliyeye yönelik tedbir taleplerinin REDDİNE,
B. Başvurucuların sağlık durumlarına uygun ve fiziksel hâlleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin Ceza İnfaz Kurumları tarafından alınmasına,
C. Başvuru kapsamında yeni gelişmeler olması hâlinde tedbir hususunun resen yeniden değerlendirilebileceğine ve başvurucuların her aşamada yeniden tedbir talebinde bulunabileceklerine,
D. Kararın bir örneğinin başvurucular vekiline, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerine tebliğine,
28/6/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

dokuz8HABER