Berkin Elvan soruşturması tamamlandı

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Polis memuru F.D hakkında ‘olası kastla adam öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı. Polis memuru için müebbet hapis isteniyor.

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evden çıkan Berkin Elvan, polis tarafından atılan biber gazı kapsülüyle kafasından vurulması üzerine ağır yaralanmış ve 269 gün boyunca komada kalmıştı. 11 Mart 2014'te ise 16 kiloya düşerek hayatını kaybetmişti.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.