Cezaevinde kalan gazeteciye iş yok!

Sabri Borak

Gazetecilik mezunu Sabri Borak, 10 ay cezaevinde kalması gerekçe gösterilerek işe alınmıyor. Borak, iş başvurularının “İşe başlamam durumunda gazetenin kapatılır” denilerek reddedildiğini belirtiyor.

Duvar’da yer alan habere göre, çalışmak için görüştüğü birçok gazete kapısının yüzüne kapandığını belirten Borak; “Ceza dosyam gazetecilik faaliyetlerimden değildi. Türk Medeni Kanunu kapsamında olan dosyamdan dolayı gazetede çalışmamın yasak olduğunu ve işe başlamam durumunda gazetenin kapatılacağını ifade ettiler” dedi.

Bu engelin önünü açan uygulama ise Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği. Yönetmelikte, “‘Anayasal Düzene Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ veya ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamında haklarında dava açılan gazetelere dava sonuçlanıncaya kadar resmi ilan verilmeyecek.” ifadeleri yer alıyor.

Borak yaşadığı durumu şu ifadelerle özetliyor: 
Durumumu bilen her işletme sahibi gazetelerin kapatılacağı korkusuyla beni çalıştırmak istemiyor. 4 sene üniversite okuduk ve sonuçta işsiz kaldık. Zaten yeni yönetmelikte de bu durum ısrarla vurgulanıyordu.

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.