Dört Eski Meclis Başkanından ‘‘Hayır’’

Aralarında Hüsamettin Cindoruk’un da bulunduğu 16, 17,20 ve 21. TBMM başkanları 16 Nisan Referandumu’nda ‘‘Hayır’’ oyu kullanacaklarını açıkladı. ‘‘Evet’’ çıkması hâlinde Türkiye’nin bir ‘‘beka sorunu’’ yaşayacağını söyleyen eski başkanlar, ‘‘HAYIR’da HAYIR vardır’’ dedi.

Geçmiş dönemlerde TBMM başkanlığı yapan 16. Meclis Başkanı Kaya Erdem, 17. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 20. Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve 21. Meclis Başkanı Ömer İzgi 16 Nisan’da yapılacak olan ve ‘‘başkanlığı’’ da içeren anayasa değişikliğine neden ‘‘Hayır’’ dediklerini kamuoyuyla paylaştı.

‘‘‘Evet’ çıkması beka sorununa sürükler’’

“TBMM’de değişik dönemlerde milletvekilliği ve senatörlük yapmış, seçilmiş temsilcileriniz olarak, referandum sürecinde sessiz kalamazdık. Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda “Evet” çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz.’’

17. ve 19. Dönem TBMM Milletvekili, 17. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk

‘‘Çoğunluğu sessiz kalan milletvekillerimiz’’

16 Nisan’da oylamaya gidecek anayasa değişikliği TBMM’den geçmeden önce milletvekilleri arasında büyük tartışmalar yaşanmış, tartışmalar yer yer kavgaya dönmüştü. Eski başkanlar, meclisteki anlaşmazlıklara değindikleri açıklamada neden ‘Hayır’ dediklerini şu sözlerle açıkladı:

‘‘Halen TBMM’de görev yapan ve çoğunluğu sessiz kalan milletvekillerimize karşılık; ekte isimleri bulunan, aralarında TBMM başkanları, bakanlar ve parti genel başkanları olan önceki dönem milletvekilleri olarak ‘HAYIR’ diyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez; bu kadar çok sayıda önceki dönem milletvekilinin zorunlu inisiyatifini halkımızın takdirlerine sunuyor ve HAYIR’da HAYIR vardır diyoruz.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.