Demirtaş ifade verdi: Biz yargıya değil, AKP’ye kafa tutuyoruz!

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşılan bir mesaj nedeniyle yargılandığı davada, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İfadesinde cezaevin koşullarını “tek başıma 45 gündür hücrede tutuluyorum” diyerek aktaran Demirtaş, “Bizim yargıya kafa tutmamız söz konusu değil. Tam tersine yargısız infaza karşı, hukuksuzluğa karşı, siyasi olarak AKP’ye kafa tutmamız söz konusu.” dedi.

Evrensel’in haberine göre Demirtaş ifadesinde şunları söyledi:

Hakkımda 20’ye yakın şehirde, 102 civarında soruşturma ve dava var. Bu soruşturma ve davalar nedeniyle savunmalarımı SEGBİS vasıtasıyla yapmak zorundayım. Zira tutukluyum ve tek başıma 45 gündür hücrede tutuluyorum.

Burası bir tutukevi değil, bir ceza infaz kurumudur. Avukatlarımla yaptığım görüşmeler dahi ses kaydına alınıyor ve avukatımla görüştüğüm sırada yanımızda bir ceza infaz memuru hazır bulunuyor. Ayrıca tutuklanmadan önce başlayan sağlık sorunlarım devam ediyor ve burada sağlıklı tedavi imkanım da bulunmamaktadır. Ben ve tutuklu tüm milletvekili arkadaşlarım aynı durumdayız. Tüm bu hususlar nedeniyle yüz yüze mahkemede bulunarak savunma hakkımı kullanamıyorum.”

‘YARGIYA DEĞİL AKP’YE KAFA TUTUYORUZ’

Burada açıklığa kavuşması için belirtmek istiyorum; bizim yargıya kafa tutmamız söz konusu değil. Tam tersine yargısız infaza karşı, hukuksuzluğa karşı, siyasi olarak AKP’ye kafa tutmamız söz konusu. Denildi ki; ‘siz yargıyı hiçe sayıyorsunuz, Anayasa’yı hiçe sayıyorsunuz’. Biz, ‘yargının onurunu korumak adına bu hukuksuzluğa alet olmayacağız’ dedik. Dolayısıyla biz, ‘ifade vermeye gitmeyeceğiz’ derken, ‘yargıyı tanımıyoruz’ demedik, ‘sizin yargıya müdahalenizi tanımıyoruz’ dedik.

AKP’nin yargıyı nasıl ayaklar altına aldığı, duruşma esnasında hakimleri nasıl tutuklattığı, yargıç ve savcıları gece lojmanlarda çocuklarının gözü önünde tartaklayarak nasıl gözaltına aldıklarını, benim bulunduğum cezaevi dahil, birçok cezaevinde yargıç ve savcılara nasıl kötü muamele yaptıklarını görüyor, tanık oluyorum.

Yargıya kafa tutan, yargının onurunu ayaklar altına alan, Anayasa’yı hiçe sayan biz değiliz. Biz yargıya kafa tutmak için “ifade vermiyoruz” demedik. Bu bir siyasi operasyondur ve biz, AKP’ye kafa tutuyoruz. Bunun için kurulmuş bir muhalefet partisiyiz. Bizim yargıya, bizim adil ve bağımsız yargıya saygımız sonsuzdur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.