Demokrasi İçin Birlik: Venedik Komisyonu Raporu Dikkate Alınmalı

Toplumsal muhalefetin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokrasi İçin Birlik grubu, Türkiye’nin içinden geçtiği süreci ve 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumu göz önüne alarak ‘‘Venedik Komisyonu Raporu Dikkate Alınmalı’’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada ‘‘Anayasanın özgür, eşit koşullarda katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla hazırlanması için OHAL uygulamasına derhal son verilmesini talep ediyoruz’’ dendi.

Türkiye, ‘‘15 Temmuz’’ sonrası ilan edilen OHAL’in ‘‘üçüncüsünü’’ yaşadığı şu dönemlerde 16 Nisan’da gideceği Başkanlık Referandumu’na hazırlanıyor. Yeni gelecek anayasa; kuvvetler ayrılığının tek bir elde toplanmasından, cumhurbaşkanının OHAL’i tek başına ilan edebilmesine kadar birçok bireysel yetkiyi kapsıyor.

‘‘OHAL koşullarında anayasa yapılamaz’’

15 Temmuz’un sonrasında henüz yeni ortaya çıkmış bir oluşum olan Demokrasi İçin Birlik, Venedik Komisyonu Raporu’na değindiği açıklamasında tam olarak buraya vurgu yapıyor.

‘‘Demokrasi İçin Birlik olarak Venedik Komisyonu raporunun dikkate alınmasını, anayasanın özgür, eşit koşullarda katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla hazırlanması için OHAL uygulamasına derhal son verilmesini, demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.’’

Venedik Komisyonu Raporu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) anayasa ve hukuk konularında referans olarak aldığı Venedik Komisyonu’nun yayımladığı raporda; Türkiye’nin OHAL ile birlikte girdiği bir referandum sürecine dikkat çekilmiş ve bu sürecin özgürlükler açısından ‘‘sorunlu’’ bir dönem olduğu ifade edilmişti.

Raporun sonuç kısmında ise ‘‘OHAL kaldırılana dek referandumun ertelenmesi’’ ya da ‘‘siyasi özgürlüklerin azaltılmasına son verilmesi’’ talebi iletilmişti.

dokuz8HABER

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.