Hükümetin KHK ile kurduğu OHAL inceleme komisyonu ‘kağıt üstünde kaldı’

Hükümet, 23 Ocak’ta yürürlüğe koyduğu 685 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, Olağanüstü Hal (OHAL) KHK’leri ile işlerinden çıkarılan kişilerin ve kapatılan kurumların itiraz başvurularını değerlendirmek için ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu kurmuştu. KHK’de komisyonun üyelerinin bir ay içinde seçileceği belirtilirken, KHK’nin üstünden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı, komisyon kağıt üstünde kaldı.

Hükümet, Avrupa Konseyi’nin denetleme sürecine yeniden alınmamak ve 12 yıl geriye ‘resmen’ gitmemek için kurma sözünü verdiği “OHAL işlemlerine itiraz mekanizması”nı yaşama geçiremedi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun üyelerinin belirlenmesi için 1 aylık süre koşulu koyan KHK’ye hükümetin kendisi uymadı. Kararname 23 Ocak’ta çıkartıldı ancak kurulacağı söylenen Komisyon kağıt üstünde kaldı; binası, görev yapacak isimler, sekretaryası hâlâ oluşmadı.

685 Nolu KHK’de yer alan komisyon kararı:

Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 — (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, 23 Ocak’ta yayımlanan KHK ile, OHAL döneminde atılan adımlardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı, “Başka bir idari işlem tesis edilmeksizin, doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak” olarak belirlendi. 7 kişilik komisyonun üyelerinin üçünün Başbakan, birinin Adalet Bakanı, birinin İçişleri Bakanı, ikisinin ise HSYK tarafından atanacağı ifade edildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş. 13 Şubat’ta da komisyonun kurulup kurulmadığı ile ilgili soruya “Bu mekanizma hızla kuruluyor” yanıtını verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise “1–2 haftaya çalışmaya başlar” dedi. Ancak Başbakan’ın bu sözlerine karşın Cumhuriyet’in ulaştığı Başbakanlık kaynakları, yapılan çalışmalara yönelik bir bilgi vermedi.

Halen Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında “denetleme sonrası süreçte” bulunan Türkiye ile ilgili kritik bir oylama ocak ayında AKPM’nin kış oturumunda yapıldı. Hükümet, Türkiye’nin bu oylama ile seviyesinin düşmesini önlemek için son anda çıkarttığı KHK ile Strasbourg’u “tatmin etme” sözü verdi. Başta KHK ile ihraç edilenlerin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının olmaması nedeniyle, AİHM’de şimdiden “dosya dağı” oluştu, Türkiye aleyhinde yapılan başvurular yüzde 276 oranında artış kaydetti. AİHM’nin bu başvuru yükünün altında kalabileceği endişesiyle Ankara, OHAL komisyonunu bir ara formül olarak kurdu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated dokuz8HABER’s story.