Hızlı başlangıç: ‘Örtülü ödenek’ten yılın ilk ayında 163.8 milyon lira harcama yapıldı

Kamuoyunda ‘örtülü ödenek’ olarak bilinen gizli hizmet giderinin ocak bilançosu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın kullanımında bulunan ve ‘fişi olmayan’ ödenekten yılın ilk ayında yapılan harcama, geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık 60 milyon lira artarak,163.8 milyon lira oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez yönetim bütçesinin hem vergi hem vergi dışı gelirlerdeki artışın desteğiyle ocakta 11.4 milyar TL fazla verdiğini söyledi. Ağbal, yaptığı açıklamada “Ocak ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 58.8 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 11.3 artarak 47.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri yılsonu hedefleriyle uyumlu seyrediyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı da ocak ayında bütçeden yapılan harcamaları gösteren tabloları yayımladı. Tablolara göre bütçeden yapılan bazı harcamalar şöyle:

Milletvekillerine 35.7 milyon lira

Bütçeden milletvekilleri için ocak ayında 35.7 milyon lira harcama yapıldı. Cumhurbaşkanı ödeneği de ocakta 53 bin lira oldu.
Mal ve hizmet alım giderleri için ocakta bütçeden 1.6 milyar lira çıktı. Bunun 10.4 milyon lirasını üretime yönelik mal ve hizmet alımları oluşturdu. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ise 408 milyon lira olarak gerçekleşti.
Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için geçen ay 32.8 milyon lira harcama yapıldı. Bunun 9.3 milyon lirasını mühimmat alımları oluşturdu.
Başbakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’na da kullanma yetkisi verilen “örtülü ödenek” harcamaları bütçe giderleri içerisinde “gizli hizmet giderleri” olarak yer alıyor. Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” ocak ayında 163.8 milyon lira harcandı. “Örtülü ödenekten” geçen yılın ocak ayında 103.4 milyon lira harcama yapılmıştı. Geçen yıl “örtülüden” yapılan harcamanın toplamı ise 1.6 milyar liraya ulaşmıştı.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.