“Hakkında şikâyette bulunulan kişiler ‘şüpheli’ olarak değil ‘şikâyet edilen’ olarak kayıtlara girecek”

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik için harekete geçti. Değişikliğe göre ‘soyut ve genel nitelikli’ ihbar ve şikâyetlerde soruşturma öncesi ön değerlendirme yapılacak, hakkında şikâyette bulunulan kişiler kayıtlara ‘şüpheli’ olarak değil, ‘şikâyet edilen’ olarak girecek.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, bu kişiler soruşturma aşamasına geçilmesi halinde ‘şüpheli’ sıfatı verilecek. Mevcut CMK’ye göre, ‘içeriği hiçbir şekilde suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikte, yer, zaman, olay belirtmeyen ihbar ve şikâyetler için derhal soruşturmaya başlanması zorunluluğu’ bulunuyor. Şikâyet edilen kişi hakkında soruşturma başlatılıyor ve bu kişi şüpheli sıfatıyla adliyeye getiriliyor. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlansa dahi UYAP’a ‘şüpheli’ olarak kaydediliyor.

Bu düzenlemenin, kişilerin ‘lekelenmeme hakkı’ ile bağdaşmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı yeni düzenleme yapılmasını kararlaştırdı. Bu düzenleme ile içeriği suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikâyetler için soruşturma öncesi bir değerlendirme mekanizması oluşturularak, soruşturma evresi başlatılmadan hukuki sonuca bağlanması sağlanacak.

Hakkında şikâyette bulunulan kişiler ‘şüpheli’ olarak değil ‘şikâyet edilen’ olarak kayıtlara girecek, soruşturma aşamasına geçilmesi halinde ‘şüpheli’ sıfatı verilecek. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan düzenleme ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından TBMM gündemine getirilecek.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated dokuz8HABER’s story.