Halkevci Kadınlar: “İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi, çocuk istismarını teşvik eder, asla izin vermeyeceğiz”

İl ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi verecek olan kanun tasarısının meclise sunulması üzerine Halkevci Kadınlar konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, tasarının AKP tarafından daha önce de gündeme getirildiği aktarılıyor ve “AKP’yi uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin!” deniyor.

İl ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi verecek olan kanun tasarısının meclise sunulması üzerine Halkevci Kadınlar konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada çocuk istismarının son 10 yılda yüzde 700 arttığı belirtilerek dini nikahın çocuk evliliklerini yaygınlaştırdığına dikkat çekiliyor. Açıklamada “Salgın hale gelen çocuk istismarı vakalarına karşı, cinsel eğitim ve istismardan korunma eğitiminin yaygınlaştırması gerekiyor. Ama iktidar, cihat naraları atarak eğitimi gericileştiriyor. Eğitimdeki dinci gericileşme kadın düşmanlığını daha da tetikliyor” sözleriyle çocuk istismarının ve kadın düşmanlığının daha da yaygınlaştırılmasına vurgu yapılıyor. “İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi kadın düşmanı dinci bir diktatörlük kurma yönünde atılmış yeni bir adımdır” denilen açıklamada bu tasarının Medeni Kanun’da elde edilen diğer hakların yok edeceğine dikkat çekiliyor.

Tüm kadınların yeni kadın düşmanı saldırılara karşı uyanık ve dayanışma içinde olmaya çağrıldığı açıklamanın tam metni:

AKP’yi Uyarıyoruz: İmamlara Resmi Nikah Yetkisini Aklınızdan Bile Geçirmeyin!
Kadın düşmanı AKP rejimi, kadınlara saldırı gündemini uygulamak için fırsat kolluyor. Hükümetin, meclisin resmen tatile girmesine üç gün kala, müftülüklere ve imamlara resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısını bugün yeniden meclis başkanlığına gönderdiği iddia ediliyor. Önceki yıllarda da birkaç kez gündeme getirilip geri çekilen tasarı, kadınlar ve çocuklar için önemli bir tehdit.
“Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı altında gündeme getirilen tasarı ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz ay grup konuşmasında dile getirildi. Tasarı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu kadar çocuk istismarını da teşvik ediyor. Kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan “Boşanma Komisyonu Raporu” parça parça uygulanmak isteniyor.
İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi, çocuk istismarını teşvik eder, asla izin vermeyeceğiz!
Bugün açıklanan 2016 Çocuk İstismarı Raporu’na göre son 10 yılda çocuk istismarı vakaları yüzde 700 arttı. Ama aynı dönemde çocuk istismarı vakalarında “iyi hal ve saygın tutum indirimi” rutin uygulama halini aldı. Salgın hale gelen çocuk istismarı vakalarına karşı, cinsel eğitim ve istismardan korunma eğitiminin yaygınlaştırması gerekiyor. Ama iktidar, cihat naraları atarak eğitimi gericileştiriyor. Eğitimdeki dinci gericileşme kadın düşmanlığını daha da tetikliyor.
Türkiye, 18 yaş altında evlendirilen kız çocukları oranında Avrupa’da birinci sırada ve neredeyse her 3 evlilikten biri çocuk evliliği. Dini nikâh çocuk evliliklerini yaygınlaştırıyor; çocuk evliliklerinin normalleşmesi, çocuk istismarını ve erkek çok-eşliliği kültürünü besliyor: Erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının çoğu ikinci eş, kuma olarak veriliyor. Aile bakanlığının “Erken Evlilikleri Önleme Birimi” ise uyumaya devam ediyor.
İmamlara resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesi, kadınlara yönelik cinsel taciz ve sömürünün süreklileştirilmesi demektir, asla izin vermeyeceğiz!
İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin 2015 tarihli resmi nikah zorunluluğunu kaldırma kararıyla birlikte, kadınların Medeni Kanun’la elde ettiği hakların ortadan kaldırılmasının; dini nikahın fiilen zorunlu bir kural haline getirilmesinin de önünü açıyor. Bundan sonraki adımın Medeni Kanun’da elde edilen diğer hakların yok edilmesi olacağı da çok açık.
Kısacası, imamlara resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesi bu ülkenin kadınlarına, kız ve erkek çocuklarına yönelik yeni bir tehdittir; kadın ve çocuk düşmanlığıdır; kadın düşmanı dinci bir diktatörlük kurma yönünde atılmış yeni bir adımdır.
Soruyoruz: Bu tasarı kapanmasına üç gün kala meclise gönderildi mi?
Uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin!
Tüm kadınları yeni kadın düşmanı saldırılara karşı uyanık olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.
HALKEVCİ KADINLAR
Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.