İki Yeni OHAL KHK’si Yayımlandı

Resmi Gazete’de 689 ve 690 sayılı, muhtar ve koruculardan evlilik programlarına kadar düzenlemeleri içeren iki yeni OHAL kanun hükmünde kararnamesi (KHK) yayımlandı.

15 Temmuz sonrası üçüncü kez uzatılan Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan iki yeni KHK’ye göre; 3 bin 939 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi, 235 kamu çalışanı ise görevlerine iade edildi. İhraç edilen 3 bin 939 kamu personeli içinde 484 akademisyen bulunurken, 17 akademisyenin de işlerine geri döndüğü kaydedildi.

Ayrıca KHK’ler ile birlikte, köy muhtarları ve korucularının SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Daha önce kapatılan kurum ve kuruluşlarla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı KHK’lerin içeriğinden önemli maddeler şunlar:

 • 3 bin 939 kişi işlerinden ihraç, 235 kişi ise işlerine iade edildi
 • 14 dernek kapatıldı, 5 dernek tekrar açıldı
 • 8 vakıf ve 1 gazete kapatıldı
 • 484 akademisyen ihraç edildi, 17 akademisyen işlerine geri döndü
 • Yurt dışında burslu öğrenim gören 59 öğrenciyle ilişik kesildi
 • Radyo ve TV’lerde takviye edici gıda-sağlık ürünlerinin satışı yasaklandı
 • Köy muhtarları ve korucularının SGK primlerini devletin ödemesi kararlaştırıldı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatına 7 bin ‘‘çarşı ve mahalle bekçisi’’ kadrosu açıldı
 • Radyo ve TV’lerde her türlü gıda, ürün tanıtımı vb. yayınlar yasaklandı
 • Üniversite rektörlerine, yurt dışına çıkışlarda YÖK Başkanının iznini alma koşulu getirildi
 • Kamudan ihracı gerçekleşen 4 bine yakın personelin içinde; YSK’den 6, HSYK’den 6, Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan 3, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 201, RTÜK’ten 2, TİKA’dan 1, Adalet Bakanlığı’ndan 1127 vd. kişi bulunuyor.

Resmi Gazete’deki karara ve tam listelere ulaşmak için tıklayınız.

‘‘Evlilik Programları’’ Düzenlemesi

Daha önce sosyal ağlarda hakkında imza kampanyası başlatılan ve ‘‘yasaklanması’’ istenilen evlilik programlarıyla ilgili, 690 sayılı KHK’de yeni bir düzenleme yer aldı. Kararname’nin ilgili bölümünde düzenlemeden şöyle bahsedildi:

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, ‘‘evlilik programı’’ düzenlemesine ilişkin eleştiri getirerek ‘‘Darbeyi evlilik programları mı yaptı? OHAL, evlilik programları nedeniyle mi ilan edildi?’’ dedi.

484 Akademisyen İşlerinden İhraç Edildi

Mersin Üniversitesi’ndeki işlerinden, daha önce sözleşmenin okul tarafından yenilenmemesi sonucu çıkarılan akademisyenler Mustafa Şener, Bediz Yılmaz ve Tolga Tören de Resmi Gazete’de yayımlanan 689 sayılı KHK ile birlikte görevlerinden ihraç edildi.

Şener, Yılmaz ve Tören, aynı zamanda Barış İçin Akademisyenler (BAK) Bildirisi’ne imza atan isimler arasında yer alıyorlardı.

Uzunca bir süredir Evrensel Gazetesi’nde yazıları yayımlanan Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu’nun Marmara Üniversitesi’ndeki, Prof. Dr. İrfan Açıkgöz’ün de Dicle Üniversitesi’ndeki görevlerine son verildiği belirtildi.

689 ve 690 sayılı KHK’lerle birlikte toplam 484 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı. 17 akademisyen ise işe tekrar geri döndü.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.