İLEF Yönetim Kurulu’ndan KHK İhraçlarına Yönelik Açıklama

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Yönetim Kurulu (YK), OHAL KHK’leriyle yapılan ihraçlara yönelik ‘‘Yönetim Kurulu Kararı’’ başlığıyla web sitesinden bir açıklama yayımladı. ‘‘Akademisyenlerin ihracına yönelik uygulamalardan en ağır şekilde zarar gören Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu…’’ ifadeleriyle başlayan açıklamada, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yapılan ihraçlardan ‘‘acil bir şekilde geri dönülmesi’’ çağrısında bulunuldu.

Resmi Gazete’de son yayımlanan 686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi İLEF’ten köklü akademisyenlerin görevlerine son verilmiş, daha sonraki süreçte de ihraçlara karşı birçok kentte dayanışma amacıyla eylemler düzenlenmişti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi, İLEF önü

1 Eylül 2016'dan bu yana sadece İLEF’ten 25 akademisyenin ihraç edildiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu kararlar için ‘‘ziyadesiyle ağırdır’’ tanımlaması kullanıldı.

Baskı ve zorlama sonucu Cebeci Yerleşkesi’ne giren polis, akademisyenlerin protesto amaçlı yere bıraktığı cübbelerin üzerinden geçti.

Kurul, fakülteden ihraç edilen akademisyenler ile dayanışma içinde olacağını ve geri bir adıma kadar da dayanışmasını sürdüreceğini ‘‘İLEF’in yanında olan herkese teşekkür eder, geri dönecekleri güne kadar arkadaşlarımızın yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.’’ sözleriyle belirtti.

İLEF Yönetim Kurulu açıklamasının tam metni şöyle:

Yönetim Kurulu Kararı
Akademisyenlerin ihracına yönelik uygulamalardan en ağır şekilde zarar gören Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu mevcut durumun vahametini ve İLEF kamuoyunun hislerini paylaşmak adına aşağıdaki açıklamanın bir kurul kararı olarak da kayıt altına alınıp, paylaşılmasını gerekli görmüştür.
1 Eylül 2016 tarihinden bu yana çıkarılan üç kararname ile fakültemizden, 5’i profesör, 4’ü doçent, 1’i yardımcı doçent, 5’i doktoralı araştırma görevlisi, 10’u da araştırma görevlisi olmak üzere, toplam 25 arkadaşımız görevlerinden ihraç edilmiştir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu karar öncelikli görevi düşünce ve ifade özgürlüğünün öğretilmesi ve savunulması olan bir öğretim kurumu için ziyadesiyle ağırdır.
Kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın, haklarında suç isnadına ilişkin açık deliller ve sonuçlanmış yargı süreci olmadan, savunma hakları kullandırılmadan, idari işlemlere dayandırılan KHK’lar ile ilişiğinin kesilmesi, İLEF camiasının olduğu kadar bütün toplumun nazarında haklı tepkiler doğurmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın, şu ana kadar eğitim öğretim faaliyetleri çerçevesinde kurumumuza verdikleri katkıları da göz önünde bulundurarak, yanlış olduğunu düşündüğümüz bu kararlardan acil şekilde dönülmesi gerektiğine olan inancımızı ifade etmek istiyoruz.
Alanında ilk yükseköğretim kurumu olan ve 50 yılını geride bırakan İLEF önemli bir geleneği temsil etmektedir. Bu geleneğin zarar gördüğü, zenginliğimizin azaldığı açıktır. Ancak, mevcut öğretim elemanları, yükleri daha çok artsa ve her koşulda daha çok özveriyle davranmak durumunda kalsalar da, İLEF’in varolması için her türlü gayreti gösterecektir. Bunu öncelikle, öğrencilerimiz ve her halükarda, buradan koparılmış olsa da, tekrar bu kuruma döneceklerini düşündüğümüz meslektaşlarımız için yapacağız.
Cumhuriyetimizin de üzerine temellendiği evrensel ilkelerin yanında, eleştiri ve ifade özgürlüğü üniversitelerin varlığının vazgeçilmez unsurlarıdır. Üniversiteler bu iki kavramla somutlaşan yaklaşımlardan uzaklaştığı ölçüde kimliklerini yitirirler. Bu kimliğin yitirilmesi tehlikesi karşısında hassasiyet göstererek İLEF’in yanında olan herkese teşekkür eder, geri dönecekleri güne kadar arkadaşlarımızın yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

15 Şubat 2017

dokuz8HABER

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.