İzmir’de ‘seçmeli’ din derslerine talep olmayınca, müdürlük konuya el attı: ‘Tanıtım yapın’

İzmir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir’deki liselerde seçmeli din derslerine talep olmaması sonucu harekete geçti. Müdürlük tarafından ‘Dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum’ başlığıyla başlatılan kampanya, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıyla duyuruldu.

İzmir’de seçmeli din derslerine ‘talep olmaması’ üzerine harekete geçen milli eğitim bürokratları, bu derslerin seçilmesine yönelik çalışma yapması için okul müdürlerine yazı yolladı.

Evrensel’den Metehan Ud’un haberine göre, İzmir’de liselerde, veliler ve öğrenciler tarafından seçmeli din derslerinin seçilmemesinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum’ başlıklı kampanya başlattı. Başlatılan kampanya, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollanan yazıyla duyuruldu.

13 Şubat tarihinde, Din Öğretimi Hizmetleri’nden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, imzasıyla yollanan yazıda, Milli Eğitim seçmeli derslerle ilgili genelgesi hatırlatılarak, geçen yıl İzmir’de Anadolu liseleri ve diğer tür okullarda ‘Din, Ahlak ve Değerler’ seçmeli dersler bölümünden “Kur’an-ı Kerim”, ‘Hz. Muhammed’in Hayatı” ve ‘Temel Dini Bilgiler” derslerinin hiç seçilmediği bilgisi verildi.

‘Hiç seçilmedi, tanıtım yaptın’

Bu derslerin seçimi için müdürleri özel olarak çalışmaya yapmaya çağıran yazıda “Bu nedenle okul müdürlüklerinin; seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimi ile ilgili açıklamaları; ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere ve velilere duyurulması, ders seçiminde herhangi bir zorlama ve dayatma yapılmaması, yukarıdaki dersleri de seçmek isteyen öğrencilere de her ne mazeret adı altında engelleme yapılmaması ve seçimin gerçekleştirilmesi ve bu konuda Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısının 2. ve 3. Maddelerinin özellikle dikkate alınarak konuya hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim” ifadeleri yer aldı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.