Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: “Türkiye’de işçilere yönelik baskı ve şiddet artıyor”

Dünya genelinde 181 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2017 Küresel Haklar Endeksi yayımlandı. Buna göre, dünya genelinde işçilere yönelik şiddet ve baskı artıyor, pek çok ülkede şirketlerin çıkarları işçi haklarından üstün tutuluyor. Türkiye ise yine işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke arasında bulunuyor.

Dünya genelinde 181 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2017 Küresel Haklar Endeksi yayımladı. Buna göre, dünya genelinde Türkiye dünya genelinde işçilere yönelik baskı, şiddet ve işçi haklarında en kötü 10 ülke arasında yer alıyor.

“KÜRESEL EKONOMİDE ŞİRKETLERİN ÇIKARLARI İŞÇİLERİN ÇIKARLARINDAN ÜSTÜN TUTULUYOR”
İşçi haklarının hangi ülkelerde korunup korunmadığını değerlendiren ve 139 ülkeyi kapsayan endekse göre, işçilere yönelik fiziksel şiddet ve tehdit olaylarının yaşandığı ülke sayısı, sadece bir yılda yüzde 10 oranında artış gösterdi. 51 ülkede, sendika üyelerine yönelik saldırılar belgelendi; iş ve ücretler konusunda endişeler daha da arttı.

Rapor, küresel ekonomide, şirketlerin çıkarlarının işçilerin çıkarlarının üzerinde tutulduğunu da gösteriyor. Ülkelerin yüzde 60’ında her türden çalışan, iş kanununun dışında tutuluyor. İşçilerin iş kanunu ile korunmasının engellenmesinin bir sonucu olarak, özellikle göçmen işçiler, ev işçileri ve kısa süreli sözleşme ile çalışanlardan gizli bir işgücü yaratılıyor ve bu işgücüyle ilgili hükümetler ve şirketler sorumluluk almıyor. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, haddinden fazla ülkede temel demokratik hakların şirket çıkarları yüzünden altının oyulduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE’DE İŞÇİ HAKLARI GÜVENCE ALTINDA DEĞİL”

Endekse göre, 2017 yılında işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke; Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Endeks, 97 göstergeyi temel alarak ülkeleri 1’den 5’e kadar puanlıyor. Buna göre Türkiye, en kötü kategorinin sadece bir üstünde, ‘hakların güvence altında olmadığı ülkeler’ kategorisinde yer alıyor. Puanlamalar şöyle:

 • Düzensiz Hak İhlalleri: Almanya ve Uruguay dâhil 12 ülke
 • Tekrar Eden Hak İhlalleri: Japonya ve Güney Afrika dahil 21 ülke
 • Düzenli Hak İhlalleri: Şili ve Polonya dâhil 26 ülke
 • Sistematik Hak İhlalleri: Paraguay ve Zambiya dâhil 34 ülke
 • Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler: Mısır, Filipinler ve Türkiye dâhil 35 ülke

Hukukun üstünlüğünün ihlali nedeniyle hakların güvence altında olmadığı ülkeler: Burundi, Filistin ve Suriye dahil 11 ülke.
Endekste, Türkiye’de çok ciddi hak ihlallerinin yaşandığına dikkat çekilerek, şu değerlendirmelere yer veriliyor: “Yaşanan darbe girişiminden sonra sendikalar ve üyeleri halk düşmanı olarak sunuldu. 100 binin üzerinde kamu çalışanı Erdoğan hükümetinin sistematik temizliğiyle işten atıldı veya açığa alındı. Darbe girişiminin öncesinde de sendika liderleri hedefteydi; DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 2015 yılında yaptığı bir konuşmada Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2016 yılında kısa bir süreliğine gözaltına alındı. Darbe sonrasında, yürüyüşler ve protestolar yasaklandı veya sert polis müdahalesine maruz kaldı. Sendika liderleri ve üyeleri saldırıya uğradı, tutuklandı ve hapse atıldı.“

“ÜLKELERİN DÖRTTE BİRİNDE GREV HAKKI TANINMIYOR”

 • 139 ülkeden 84’ü çeşitli işçi gruplarını iş kanunu dışında tutuyor.
 • Ülkelerin dörtte birinden fazlası, bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının grev hakkını tanımıyor.
 • Ülkelerinden dörtte üçünden fazlası, bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının toplu pazarlık hakkını tanımıyor.
 • 50 ülke ifade özgürlüğünü ve toplanma özgürlüğünü tanımıyor ya da sınırlandırıyor.
 • İşçilerin fiziksel şiddet ve tehdide maruz kaldığı ülke sayısı yüzde 10 artarak 52’den 29 ülkeye yükseldi.
 • Sendikacılar; Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Honduras, İtalya, Moritanya, Meksika, Peru, Filipinler ve Venezuela olmak üzere 11 ülkede katledildi.