Kışladaki şüpheli asker ölümlerine soru önergesi

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, kışlada gerçekleşen şüpheli asker ölümlerini Meclis’e taşıdı. Kışlada gerçekleşen asker ölümlerinin araştırılmasını isteyen Biçer, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Biçer, ‘‘Kışlalardaki intihar ve şüpheli ölümler için Genelkurmay Başkanlığı bugüne kadar herhangi bir adli ve idari soruşturma yaptı mı?” diye sordu.

Biçer’in yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

“15 yıllık AKP iktidarında kışlalarda toplam kaç asker intihar etmiştir, bu askerlerin rütbeleri nelerdir?

İntihar eden veya ölüme ya da yaralanma olaylarına karışan askerlerin yaşadıkları bölgelere göre demografik bir incelemesi yapılmış mıdır?

İntihar eden veya ölüme ya da yaralanma olaylarına karışan askerlerin hangi sıklıkta ve hangi şikayetlerle revire ya da psikolojik desteğe başvurduklarının bilgisine sahip misiniz?

TSK bünyesindeki kaç kışlada, kaç karakolda askerlere psikolojik destek verilmektedir?

Kışlalardaki intihar ve şüpheli ölümler için Genelkurmay Başkanlığı bugüne kadar herhangi bir adli ve idari soruşturma yapmış, inceleme çalışması yürütmüş müdür?

Yapılan araştırmalar sonucunda yaşanmış asker intiharlarının başlıca sebepleri tespit edilmiş midir?

Askerler hangi sebeplerle intihar etmiştir?”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.