Moody’s, Genel Müdür Yardımcısı tutuklanan Halkbank’ı incelemeye aldı

Amerikalı Moody’s kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin en büyük kamu bankasının üst düzey yöneticisi görevini ABD’nin Iran’a uyguladığı yaptırımları delmek için kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklanması üzerine bankayı muhtemel bir not indirme incelemesi listesine aldı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Moody’s incelemenin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye, bankanın fon yapılanmasına, ve onun toptancı piyasasına erişim maliyetlerine olan güvenin soruşturmadan ne kadar etkileneceğine odaklanacağını açıkladı. İstanbul merkezli Halkbank’ın ise yorum almak adına yapılan aramalara yanıt vermediği belirtildi.

Değerlendirme ayrıca bankanın iş ve karlılık anlamında büyüme potansiyelindeki değişimleri ele alacak ve incelemenin ne oranda bankaya odaklanacağını da ölçecek. Moddy’s “Türkiye’deki zorlu iş koşullarında, yasal riskler ayrıca Halkbank’ın mali esaslarını da baskı altına alarak fazladan bir yük ekleyebilir” açıklamasını da ekledi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek” gerekçesiyle ABD’de tutuklanmıştı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.