Nursel Aydoğan’ın Mardin’de Görülen Duruşması Ertelendi

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 2012 yılında Mardin’de yaptığı bir konuşmada ‘‘örgüt propagandası yaptığı’’ iddiasıyla açılan dava Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan (sağda)

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın takip ettiği dava duruşmasında Nursel Aydoğan SEGBİS ile savunmasını yaptı.

Aydoğan’ın avukatı Kadri Tunç, Aydoğan’ın bir milletvekili olması gerekçesiyle sözlerinden ötürü yasama sorumluluğunun bulunmadığına dikkat çekerek davanın düşmesini talep etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da savunmasına ‘‘Milletvekilliğim anayasaya aykırı olarak kaldırılmıştır. Daha sonra hukuksuz operasyonlarla tutuklandık. Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘milletvekili tutuklu yargılanamaz’ diye içtihatta bulunduğu halde 5 aydan beri tutukluyum.’’ sözleriyle başladı.

‘‘Amacım Kürt sorununun çözümüne katkı sunmaktır’’

Aydoğan, SEGBİS ile yaptığı savunmada daha sonra şu sözleri sarf etti:

‘‘2012 tarihi çatışmaların en çok yaşandığı ve yaklaşık binin üzerinde insanın öldüğü bir dönemdir. Bu konuşmalar neticesinde 2012 yılının son aylarında barış süreci şeklinde bir süreç başladı. Konuşmamdaki konuyu ifade etme biçimim biraz sıkıntılı olabilir. Daha uygun cümleler söyleyebilirdim. Ancak gelişigüzel konuşma olduğu için kasıtlı seçilen cümleler değildir. Amacım Kürt sorununun çözümüne katkı sunmaktır. Yoksa propaganda amacıyla konuşmadım. Konuşmamın içeriği çözüm olarak bana gönderildiğinde detaylı savunmamı yapmak istiyorum.’’

Konuşmasının tam çözümlü hâlini talep eden Aydoğan’ın isteğini kabul eden mahkeme, daha detaylı savunma almak için duruşmayı 1 Haziran 2017 tarihine erteledi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.