‘OHAL uygulamaları 28 Şubat’ı bile aratıyor’

28 Şubat mağdurlarının da aralarında bulunduğu bir grup aydın ve milletvekili, müdahalenin 20. yılında yayımladıkları bildiride OHAL sürecinin 28 Şubat’ı arattığını belirtti. Bildiride referandumla her kesim üzerinde bu baskı döneminin “yasalaşacağından” endişe duyulduğu ifade edildi.

Evrensel’in haberine göre, 28 Şubat’ın 20. yılında bazı milletvekili ve aydınlar bir araya gelip “28 Şubat’ın 20. Yılında Nereden Nereye?” başlıklı bir bildiri hazırladı. Bildiride, OHAL sürecinin de tıpkı 28 Şubat gibi demokrasiye vurulan bir darbe olduğu ve bu dönemdeki uygulamaların 28 Şubat’ı bile aratan bir baskı ortamı yarattığı belirtildi. Türkiye’de hiçbir dönem demokrasinin kuvvetli olmadığı ifade edilen bildiride, Anayasalar farklı inanca, farklı görüşe, farklı yaşam tarzına sahip insanların bağımsız ve güçlü yargı sisteminin koruması altında huzur ve barış içinde yaşamasını sağlayan, bunu garantiye alan metinlerdir. Bu nedenle ortak aklın ürünü olmak zorundadır” denildi.

Türkiye’nin tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşadığı belirtilen bildiride “Demokrasi büyük yara almış durumda. Bağımsız yargı, bağımsız medya gibi kurumlar artık yok denecek kadar az. Özgürlük, insan hakları, hukuk gibi değerler tahrip edildi… Biz bunları 28 Şubat’ta da yaşadık. 28 Şubat, demokrasiye vurulan bir darbeydi. Dindar başbakanın ordu tarafından el çektirilmesi, bu ülke tarihinin alışkın olduğu bir uygulamaydı. Bununla birlikte, anti-demokratik uygulamaların, baskının, tehdidin, hukuksuzluğun, başkasının yaşamına, giyim tarzına tahammülsüzlüğün en açık yaşandığı 28 Şubat günlerini bile aratan bir baskı ortamı hâkim ülkemizde. Bu anlamda 28 Şubat’ın devam ettiğini söyleyebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Bildiriye Adem Geveri, Ahmet Faruk Ünsal, Ahmet Kaya, Berrin Sönmez, Cihangir İslam, Ekrem Baran, Fatma Bostan Ünsal, Hüda Kaya, İbrahim Seydani, Mehmet Bekaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, R. İhsan Eliaçık, Yakup Aslan, Yasin Altıntaş, Zeki Kılıçarslan gibi isimler imza attı.

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.