Pakistan’da 40 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu!

Arşiv

En az 40 kişiyi taşıyan ve Chitral’den İslamabad’a giden Pakistan Uluslararası Havayolları uçağı kayboldu.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PUH) yetkilisi yaptığı açıklamada, “PUH’nın Chitral’den Islamabad’a giden 40 kişiyi taşıyan PK-661 sefer sayılı uçağı kontrol noktasıyla erişimini kaybetti. Tüm kaynaklar uçağın yerini tespit edebilmek için seferber edilmiş durumda. Medyayı gelişmelerle bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Daily Pakistan / Twitter

Daily Pakistan gazetesi ise kaybolan #PK661 sefer sayılı uçağın Havelian Abbottabad yakınında düştüğünü bildirdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.