PEN Norveç: “Unutulmamak Türkiye’deki demokratik muhalefet için en önemli konulardan biri”

PEN Norveç yaklaşan referandum öncesi bir bildiri yayımlayarak Türkiyeli seçmenleri ‘Hayır’ oyu vermeye çağırdı.

Yeni bir başkanlık sistemi amaçlı anayasa değişiklikleri için kader belirleyici bir referanduma gidiyorlar. Yeni anayasa Türkiye’yi daha otoriter bir topluma doğru mu götürüyor?
Önümüzde bir NATO ülkesinde yapılacak ve hem doğuda hem de batıda önemli stratejik neticeler verecek bir referandum var. Erdoğan ve AKP’nin önerdiği başkanlık sistemi temelde ABD’deki başkanlık sistemini andırıyor, ama Amerikan sistemindekinden çok daha fazla ve daha kapsamlı yetkiler öneriyor. Birçok Türk siyaset bilimcisinin işaret ettiği gibi, Türkiye’nin gerek partiler arası işbirliği, gerekse koalisyonlar oluşturmak için gerekli siyasi ittifaklarda ne kadar büyük sorunlar yaşadığını düşünürsek, başkanlık sistemi fikri özünde çok da hatalı olmayabilir. Ama sistem ABD’dekinden çok daha kapsamlı bir başkanlık sistemi ise, ve tüm gücü kendinde toplamak isteyen bir başkan ve partisi tarafından öneriliyorsa, iş değişir.
Türkiye’deki demokratik çürümeyi onlarca yıldır izliyoruz. 2000 yılından sonraki yıllarda iyimser olmak için az da olsa neden vardı: sansür kaldırılmış ve Kürt kökenli PKK’lı isyancıları ile bir ateşkes imzalanmıştı. Türk toplumunun demokratik olmayan yönlerini eleştiren kitaplar yayımlanmaya başlamıştı. Bunlar umut vericiydi.
Yukarıdaki olumlu değişiklikleri Erdoğan’ın partisi başlatmıştı. Erdoğan Türkiye’nin 20 milyon Kürt’ünden aldığı desteği askerin politik gücünü kaldırmak için kullandı. Bunu da olumlu bir gelişme olarak kabul etmek gerekir, ama bunu aynı zamanda kişisel nüfuzunu arttırmak amacıyla kötüye kullanması da mümkündü.
Polis 2013 yazında zaten çevre sorunlarıyla yüklü İstanbul’da “yeşil” bir kent siyaseti talep eden protestoculara sert bir darbe vurunca, Erdoğan kendine dev bir saray yapınca, ve hiç kimseye danışmadan yeni boğaz köprüsünün konumuna karar verince, birçok kişide endişe alarmları çalmaya başladı: Bu adam sadece megaloman değil, belki de düpedüz deli mi? Sırada ne var?
2013 Aralık ayında, polis, ekonomik yolsuzluklar suçlaması ile Erdoğan’ın yakın çevresinden 52 kişiyi gözaltına aldı. Erdoğan ve oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen yasadışı paraların saklanması konulu telefon konuşmalarının kayıtları yayınlandı. Erdoğan, olaya açıklık getireceğine oğlu Bilal’in vicdanının altın kadar saf olduğunu ilan edip, olaya karışan tüm yetkilileri de görevden alarak bir anlama yürütmenin yasama ve hukuk sistemine karşı savaşını ilan etti.
Erdoğan polisleri başkana ve yakınlarına karşı planlanmış bir politik saldırının ortakları olmak ile suçladı ve tutuklamaların yasal temeli olmadığını iddia etti. Şüphe, Erdoğan’ın eski ortağı ve Türkiye dahil birçok ülkede okulları ve başka kuruluşları olan Fethullah Gülen’in islami “hizmet” hareketine yöneltildi.
Bu olayların arkasından gelen İki seçimde muhalefet partileri hükümet değişikliği sağlamakta başarısız oldular, Kürtlerle savaş başladı ve 2016 yılında Erdoğan askeri darbe girişimini kullanarak bir tasfiye hareketi başlattı ve on binlerce yetkiliyi, gazeteciyi ve akademisyeni tasfiye etti. Darbenin sorumlusu olarak “hizmet” gösterildi. Ancak, darbenin arkasında “hizmet” hareketinin olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulamadı. Hatta bazı kanıtlar başkanın darbe planlarından haberdar olduğunu, ama kendi politik amaçları yönünde olayların gelişmesine izin verdiğini gösteriyor. Bunlar yine de hala spekülasyon, ama birçok kişinin de işaret ettiği gibi, hükümetin olayların detayları konusundaki sessizliği şüpheye neden veriyor. Laik muhalefet liderinin daha yeni parlamentoda söylediği gibi, belki de Erdoğan kendini ya tam kontrol sağlamak ya da hapse düşmek arasında zor bir konuma düşürdü.
Darbe girişiminden sonra 100.000'den fazla insana karşı dava açıldı ve 70.000 ‘den fazla insan gözaltına alındı. 40.000 ‘den fazla insan darbeye suç ortaklığı yapma suçundan tutuklandı. Kürt kökenli HDP’nin (Halkların Demokratik Partisi’nin) 58 milletvekilinin çoğunluğu gözaltına alındı. Bir BM (Birleşmiş Milletler) raporu 2015 yılından bu yana Kürt bölgelerinde güvenlik güçlerinin eylemleri sırasındaki 1.200 sivilin ölümünden bir tek tanesinin bile incelenmediğini belirtiyor. 6800 akademisyen “hizmet”e üyelikten suçlandı ve bunların 6000'den fazlası işinden atıldı. 2300 gazeteci işten atıldı ve bunlardan 216’sı gözaltına alındı. 66 gazete, 36 radyo istasyonu, 28 TV kanalı, 26 yayınevi, 19 dergi ve 5 haber ajansı kapatıldı. Bu insanların malları ve varlıkları büyük ölçüde devlet tarafından gasp edildi veya Erdoğan’ın çevresindekilerce düpedüz yağma edildi.
İnsanların 16 Nisan’da verecekleri karar, başkana kanun hükmünde kararnameler (KHK’ler) ile yönetme, bakanları görevden alma veya göreve atama, parlamentoyu fes etme, ve yasama, yargı ve yürütme arasındaki güç dengesini zayıflatma yetkisini verip vermeyecekleridir. Önerilen sistemin gerçek yüzü Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP’nin) öneriye destek vermek için ileri sürdüğü gücün merkezileşmesi, hiçbir koşulda yerel “özerklik” tanınmaması (örneğin Kürtlere), ve tüm Türkiye vatandaşlarının “Türk” olduğunun kabulü şartlarında da görünüyor!
Erdoğan’ın, partisinin ve yandaşlarının referandumdan zafer ile çıkmaması yeni bir diktatörlüğün önlenebilmesi için son derece önemlidir. Kazanmak için 50% + 1 oy ile basit bir çoğunluğa sahip olması yeterli, ama son kamuoyu araştırmaları 48% den daha fazla oyu olmadığına işaret ediyor. Bu nedenle Erdoğan’ın kaybetme korkusu ile referandumu iptal edeceği ve desteğini arttırmak için başka yöntemlere başvuracağı söylentileri var.
Unutulmamak Türkiye’deki demokratik muhalefet için en önemli konulardan biri.
Birçok tanınmış uluslararası kişi Türkiye’de insan haklarının savunulması dilekçesini imzaladı ve imzalıyor.
Vicdan mahkumları, takip atındaki veya hapisteki gazeteciler, akademisyenler ve diğer demokratik muhalifler ile her türlü teması sürdürmek çok önemli.
Temasları güçlendirmek, destek bildirimleri göndermek ve 16 Nisan’da HAYIR oyu verilmesini sağlamak için Norveç’te herkesi teşvik etmeye yeterince neden var.
Belirleyici protestolar her zamankinden daha önemli,
 sadece Türkiye’de insan hakları tehlikede olduğu için değil,
 aynı zamanda Ortadoğu’da yeni bir diktatörlüğün getireceği güvensizliğin önlenebilmesi için…
Norveç PEN’in Türkiye gurubu:
Ragnar Næss
William Nygaard
Eugene Schoulgin
Jørgen Lorentzen
Brit Bildøen
Anders Heger
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.