Polis, mahkeme kararı olmadan tüm internet trafiğini izleyebilecek

680 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile polise verilen internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisi, telekom operatörlerinde kaygı yarattı. Mahkeme kararı olmadan her türlü internet veri trafiği polise açılacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, 680 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile polise verilen internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisi, telekom operatörlerinde kaygı yarattı. Düzenleme ile mahkeme kararı olmadan her türlü internet veri trafiğinin polise açılacak olması sektörde, “internette yeni telekulak yaratabilir” endişesine yol açtı.

MAHKEME KARARINA GEREK YOK!

KHK ile polise, sanal ortamda istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi toplama ve değerlendirme yetkisi de verildi. Polis, mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı emriyle, internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verileri tespit edebilecek, izleyebilecek ve kayda alabilecek.

“SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KAYGILI”

Sektör temsilcileri, düzenleme uyarınca polisin tüm interneti izlemek için operatörlerden “uç” isteyeceğini belirterek bu durum internette telekulak benzeri sorunlar yaratmasından endişeli. MİT de benzer bir talepte bulundu ve internet için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, “İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu düzenlemeler işletmeci için hem yük hem de risk” dedi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.