Süryanilere ait yapıların Diyanet’e devir kararı iptal ama tescil hâlâ Hazine’de: ‘Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek’

Mardin Valiliği, 2014'te aldığı Süryanilere ait Manastır ile kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisini öngören kararı iptal ettiğini duyurdu. Valiliğin iptal kararına rağmen yapıların tescili hâlâ hazinede. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Süryani cemaatine ait manastır, kilise ve mezarlık tapularının vakfa verilmesi gerektiğini söylüyor. Konunun takipçisi CHP İstanbul Milletvekili Doğan ise, yapıların Diyanet’e devrinin kabul edilemecek bir durum olduğunu vurguluyor.

BirGün’den Elif Gugu’nun haberine göre, 2014 yılında alınan Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkların Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi kararı, Mardin Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından iptal edildi. Karar, başta Süryaniler olmak üzere birçok yurttaşın tepkisini çekmişti.

Karar iptal, tescil hâlâ Hazine’de

Karara göre, manastır ve kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan tahsisi iptal edilirken, tescilinin halen Hazine’de olduğu belirtildi. Kararı değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, tahsis kararının iptal edildiğini; ancak tescil kararının halen durduğunu belirterek, Süryani cemaatine ait manastır, kilise ve mezarlık tapularının vakfa verilmesi gerektiğini söyleyip hukuki anlamda verdikleri mücadelenin de süreceğini belirtti.

Devir işlemleri, iptal kararı ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili BirGün’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Süryanilere ait olan yapıların Diyanet’e tahsis edilmesinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirterek şunları söyledi:

‘Hazineye kayıt, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek’

“3 bin üzerinde mensubu olan bir cemaat orada yaşıyor ve bu ülkenin kültür mirası olan bir yapılanma söz konusu. Bu yapıların hangi amaçla bugüne kadar tek bir dinin tek bir mezhebine hizmet verdiği ve hükûmetten alınan en büyük payı sadece tek bir alana yoğunlaştırdığı bilinen Diyanet’e devredildiğini sorguluyoruz.
Diyanet’e devredilmesinden vazgeçilen yapılarla ilgili Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ‘Biz bu mülkiyetleri sizin adınıza tescil ettirmeyelim, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verelim; ama kullanımını size tahsis edelim, siz kullanın’ önerisinde bulundular. Biliyorsunuz ki bir mülk, Hazine adına kaydedilirse hukuken geri dönüştürülmesi çok zor. Bu, tabiri caizse ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Vakıf, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine tanıdığı haklar varken ve pozitif ayrılmcılık uygulanması gerekirken bu tavrı kabul etmiyor.
Biz, parti olarak ilgili maddenin değişikliğini gündeme getirebiliriz. Ben bu konuda diyaloğu bireysel olarak cemaat ve hükûmet arasında sağlamaya çalışıyorum.”

Ne olmuştu?

Mardin Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Mardin’deki Süryani cemaatine ait çok sayıda kilise, manastır ve mezarlıkları başta Hazine olmak üzere ilgili kamu kurumlarına devredilmesi kararını almıştı.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı, şimdiye kadar yaptıkları incelemelerde onlarca kilise ve manastırın Hazine’ye devredilip Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiğini tespit etmişti.

Vakıf, bu karara itiraz etmiş; ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Komisyon, itirazları reddetmişti. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, dava açmaya başladıklarını; ancak bir yandan da tespitlere devam ettiklerini ve 30’a yakın tapu kaydının iptali için Mahkeme’ye gideceklerinin de altını çizmişti.

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.