‘SUR’DA YÜZBİNLER EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI’

amnesty.org.tr

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda UNESCO dünya mirası statüsüne sahip olan Sur’un on binlerce sakininin de aralarında bulunduğu tahmini yarım milyon insan, son bir yılda Türkiye yetkililerinin toplu cezalandırmaya varan acımasız baskıları sonucu evlerinden çıkarıldı” denildi.

Zorla Yerinden Edilen ve Mülksüzleştirilenler: Sur Sakinlerinin Evlerine Geri Dönme Hakkı’ başlıklı raporda, “Kesintisiz sokağa çıkma yasakları sonucunda bir zamanların canlı ve hareketli bir ilçesi olan Sur’daki evler, öncesinde orada yaşayanların yararlanma ihtimali çok düşük olan bir kentsel dönüşüm projesinin yolunu açacak şekilde, topçu ateşine tutuldu, yıkıldı ve kamulaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili konuşan Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, “Sur’da kesintisiz sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasından bir yıl sonra, evlerinden edilmiş binlerce insan kıt kanaat geçinmeye çalışıyor ve giderek artan baskı ortamında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bulunuyor” dedi.

Raporda yer alan bilgiye göre Uluslararası Af Örgütü’ne konuşan bir kadın, zorla çıkarıldıktan altı ay sonra evini ziyaret edince polis tarafından taciz edildiğini ve geri dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kadın, “Eve geri geldiğimizde, tüm eşyalarımız parçalanmış ve bahçeye yığılmıştı.” dedi. Sur’lu kadın kendilerine, kaybettikleri ya da zarar gören eşya ve malların tazmini için kayıplarının bedelinin sadece bir kısmına tekabül eden, 3,000TL (yaklaşık 800 Avro) tazminat teklif edildiğini aktardı.

Sur’daki yıkımı gözler önüne seren raporda, “Yerlerinden edilen sakinler alternatif olarak bütçelerine uygun, yeterli konut bulamadılar ve temel hizmetlere erişebilmekte zorluk yaşadılar. Birçoğu yerinden edildiğinde işini kaybetti, çocukların eğitimleri ciddi derecede sekteye uğradı ya da tamamen okulu bıraktılar. Tazminatların çok yetersiz olarak karşılanması ve yetkililerin yeterli –hatta bazı durumlarda hiç bir- kira yardımı sağlamıyor olması zaten hali hazırda yoksul olan aileleri daha da büyük zorluklara itti” denildi.

Raporda Sur’daki sokağa çıkma yasakları “11 Aralık 2015'te, Sur’un 15 mahallesinin altısında ilan edilen kesintisiz sokağa çıkma yasağı, insanların temel gıda veya tıbbi malzemelere erişmek için dahi evlerinden dışarıya çıkmasına engel oldu. Mahalle sakinleri polisin hoparlörden anons yaparak insanlara bulundukları yerden ayrılma emri verdiğini bildirdi. Evler askeri top atışlarıyla sarsılırken ve mermilerle delik deşik edilirken, uzun süreli su ve elektrik kesintileri yaşandı.” ifadeleriyle betimlendi.

Raporun detaylı tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

Dokuz8HABER

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.