TÜİK: 2016 yılında gazete ve dergi sayısı yüzde 7,9 azaldı; yüzde 59,7'sini dergiler oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının Yazılı Medya İstatistikleri raporunu açıkladı. Kurumun raporuna göre 2016 yılında gazete ve dergi sayısı yüzde 7,9 azalırken; bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluşturdu.

TÜİK’in yazılı medya raporunda gazete ve dergi sayısının 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 7,9 azalarak 6 bin 265 olduğu ve bu yayımların yüzde 59,7’sini dergiler oluşturduğı belirtildi.

Gazete ve dergilerin yıllara göre sayısı, 2012–2016

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı yüzde 20 azaldı

Rapora göre gazete ve dergilerin tirajı ise 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 20 azalırken; Türkiye’de 2016 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 705 milyon 225 bin olup, bunun yüzde 94,1’ini gazeteler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllara göre tirajı, 2012–2016

Gazetelerin yüzde 90,7’si yerel yayın yaptı

TÜİK’in Yazılı Medya İstatistikleri raporu, yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7’sinin yerel, yüzde 6,6’sının yaygın (ulusal), yüzde 2,6’sının ise bölgesel yayın yaptığını; dergilerin ise, yüzde 54,8’inin yaygın (ulusal), yüzde 39,3’ünün yerel, yüzde 5,8’inin bölgesel yayın yaptığını ortaya koydu.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82'sini yaygın (ulusal), yüzde 16,5'ini yerel ve yüzde1,5'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 71,6'sını yaygın (ulusal), yüzde 24,3'ünü yerel ve yüzde 4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Raporda yer alan diğer veriler şöyle:

Dergilerin yüzde 23,8’i aylık yayımlandı

Gazetelerin yüzde 30’u haftalık, yüzde 24'ü haftada iki-altı gün arası, yüzde 15,5’i günlük olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,8’i aylık, yüzde 21,2’si üç aylık, yüzde 15'i altı aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 90‘ını günlük, yüzde 5,9’unu haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56’sını aylık, yüzde 12,2’sini haftalık, yüzde 11,7'sini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 86,9’u siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı

Yayınlanan gazetelerin yüzde 86,9’u siyasi/haber/güncel, yüzde 2,9'u sektörel/mesleki, yüzde 2,1'i yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,1’i sektörel/mesleki, yüzde 13,3'ü akademik, yüzde 7,6'sı eğitim/sınav içerikli yayımlandı.
 
Yayımlanan gazetelerin yüzde 12,8’i, dergilerin ise yüzde 9,2’si ek verdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.