Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Batılı ülkeler terörün büyümesinde yolsuzluğu görmezden geliyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, The Big Spin (Falso) ismiyle yayımladığı raporda, Batılı ülkeleri yolsuzluğun terörün en büyük nedenlerinden biri olduğunu görmezden gelmekle suçladı.

Rapor, IŞİD’in kişileri radikalleştirmek için yolsuzluktan yararlandığına dikkat çekti. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Savunma ve Güvenlik Başkanı Katherine Dixon, “Yolsuzluk bir düsturdur, IŞİD’in işini kolaylaştırır ve onlara icra yöntemi sunar. Bunu anlayamamak, şiddet içeren aşırıcılığın artmasını önlememizi engeller” dedi.

Dixon, “Uluslararası toplumlar, IŞİD gibi ‘ideoloji’ gruplarını engellemek için çok çaba harcıyor, ancak kullandıkları dini seslenişlere odaklanıp, güçlenmelerine neden olan esas durumları görmezden geliyorlar” diye ekledi.

‘IŞİD, yolsuzluğu kişileri radikalleştirmek için kullanıyor’

BBC Türkçe’nin derlediği rapora göre, devletlerin yolsuzluk yapmasına karşı kampanyalar yürüten Uluslararası Şeffaflık Örgütü, araştırmasında IŞİD’in kişileri radikalleştirmek için kullandığı yöntemleri sıraladı.

Rapora göre, sosyal medya gönderilerinde devletlerdeki rüşvet ve adam kayırma gibi sistematik yolsuzluklara dikkat çeken IŞİD, kendini güvenlik, adalet ve refah sağlayıcı olarak gösteriyor. IŞİD ayrıca Sünni grupların ayrımcılık hissine kapılmasını da kullanarak Batı ve müttefiklerinin yolsuzluk yaptığını öne sürüyor.

Rapor, yolsuzluğun Irak ordusu gibi bazı kuvvetleri fiziksel olarak zayıflattığını, “Irak ordusunun IŞİD Musul’a ilk saldırdığında yeteri kadar askeri yoktu çünkü binlerce insana ödeme yapılıyordu ancak gerçekte kimse çalışmıyordu” diyerek ortaya koyuyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden Katherine Dixon, “Vergilerini ödeyen Batılıların parasını istirmarcı ve yağmacı devlet güçlerinin eline vermemeliyiz” diyor.

Dixon, “Bu yalnızca IŞİD gibi grupların günlük işlerine göz yuman yozlaşmış kanalları bitirmekle ilgili değil. Aynı zamanda geleceğin Mübarek (Mısır), Kadaffi (Libya) ve Maliki (Irak) gruplarıyla ilişkileri değerlendirmekle ilgili. Yolsuzluk, elitlerin ceplerini doldurmasından daha büyük bir tehdit. Sonuçta yolsuz devletler halkın öfkesini çekerek ve kurumları zayıflatarak kendi güvenlik tehditlerini yaratıyorlar” ifadelerini kullandı.

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.