Uluslararası Sendikal Hareketin Buluştuğu L20 Zirvesi, Berlin’deydi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Alman Sendikalar Konfederasyonu’nun (DGB) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, G20 ülkelerinden sendikalar bir araya gelerek L20'yi (Emek20) düzenledi. Türkiye’den DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da katıldığı buluşma 16–17 Mayıs 2017 tarihlerinde devam etti.

(disk.org.tr)

Uluslararası sendikal hareketin bir araya geldiği L20 (Emek20) Zirvesi kapsamında; “Adil bir küreselleşme için işçi hakları ve demokrasi”, “Küresel tedarik zincirlerinde yatırımlar ve işçi hakları”, “Çalışma hayatının geleceğinde ILO ve OECD’in rolleri” ve “Kadınlar için nitelikli istihdam” gibi konu başlıkları üzerinde paneller yapıldı.

Berlin’de düzenlenen toplantıya Almanya Hükûmeti’nden Şansölye Angela Merkel ve Çalışma Bakanı Andrea Nahles de katıldı. Toplantının gerçekleştiği salondaki platforma çıkan Merkel ile Nahles’e, sendikacılar tarafından birçok soru ve görüş yöneltildi.

‘‘KHK’lerle yönetilen bir ülke, gelişmiş bir ülke olarak kabul edilebilir mi?’’

‘‘Adil Bir Küreselleşme İçin İşçi Hakları ve Demokrasi’’ başlıklı panelde söz alan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye’de 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeleri eleştirdi ve ‘‘Hukukun üstünlüğüne aykırı şekilde kanun hükmünde kararnamelerle tek kişi tarafından yönetilen bir ülke, gelişmiş bir ülke olarak kabul edilebilir mi?’’ sorusunu sordu.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerin sonuçlarına değinen Beko, 150 bin işçinin işlerinden atıldığını, TV kanalları ve gazetelerin yasaklandığını, yüzlerce derneğin de kapatıldığını söyledi: ‘‘150 bin işçi ve kamu çalışanı kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldı. Yüzlerce dernek kapatıldı, TV kanalları ve gazeteler yasaklandı. Sendikacılar, milletvekilleri ve gazeteciler cezaevine atıldı. Seçilmiş belediye başkanları tutuklandı, yerlerine kayyum atandı. Kayyum atanan belediyelerde toplu sözleşmeler uygulanmıyor ve buralarda çalışan binlerce DİSK üyesi işten atıldı.’’

‘‘Ülke adım adım tek adam rejimine doğru ilerliyor’’

Aynı panelde söz alan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow da Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow (CLC)

Gelişmeleri ‘‘üzüntüyle’’ takip ettiğini belirten Sharan Burrow, farklı ülkelerden işçilerin durumlarını da değerlendirdiği konuşmasında Türkiye’yle ilgili şunları söyledi:

‘‘2013 yılında Taksim Meydanı’ndaki 1 Mayıs gösterilerine katılmak üzere İstanbul’daydım. Biber gazı, plastik mermi ve polis panzerleriyle karşılaştım. Aradan geçen zaman içinde Türkiye’de üzücü gelişmeler yaşandı, barış müzakereleri askıya alındı ve ülke adım adım tek adam rejimine doğru ilerliyor. Binlerce işçi işten atıldı, sendikacılar ve gazeteciler ceza evlerine tıkıldı.’’

Buluşma Sonrası Ortak Deklarasyon

Toplantı sonrası Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile el sıkışan Kani Beko, Merkel’e Almanya’da yaşayan Türkiyeli işçilerin taleplerini ilettiğini belirtti.

Zirve boyunca katılımcılar arasında yer alan ABD Sendikalar Federasyonu (AFL-CIO), Rusya Sendikalar Federasyonu (FNPR), Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU); ‘‘küreselleşme’’, ‘‘işçi hakları’’, ‘‘adillik’’ gibi konular üzerinde konuştu.

Başkent Berlin’de iki gün süren L20 Zirvesi’nin son bölümünde, G20 ülkelerinde yaşayan işçilerin taleplerini içeren ortak bir deklarasyon oluşturuldu. Deklarasyona buradan ulaşabilirsiniz.

dokuz8HABER / DİSK, DGB News, ITUC, Canadian Labour (CLC)

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.