Wikipedia’ya Türkiye’den Erişim Engellendi

Dünyanın en geniş çaplı internet ansiklopedisi Wikipedia’ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından servisin tüm dillerini kapsayacak şekilde erişim engeli getirildi.

İnternetin Türkiye’de henüz yeni yeni yayıldığı yıllarda, 2001 yılında kurulan ‘‘internet ansiklopedisi’’, günümüzde 290 dili destekliyor ve bu dillerin 279'unda 100'ün üzerindeki başlığıyla kullanıcılarına ‘‘bağımsız’’ bilgiler sağlıyordu. BTK’nin aldığı kararla birlikte Türkiye’de 290 binin üzerinde madde girdisi bulunan Wikipedia’ya ülke genelinde erişim engellendi.

‘‘29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.’’

Wikipedia’ya erişimin engellendiği vakitlerde ortada BTK tarafından yapılmış henüz resmi bir açıklama yokken, kararın daha sonra ‘‘Türkiye’yi IŞİD terörüyle aynı düzlemde gösteren içerikler yayımlandığı’’ iddiasıyla alındığı belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDH) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kuruluşa daha önce söz konusu içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili birçok kez uyarıda da bulunuldu.

UDH kaynaklarına göre Türkiye, erişim engelinin ortadan kalkması için Wikipedia’ya dört koşul sunuyor:

  • Türkiye’de temsilcilik açılması,
  • ‘‘Uluslararası hukuka uygun’’ hareket edilmesi,
  • Mahkeme kararlarının uygulanması,
  • ‘‘Türkiye’ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası’’ olunmaması.

Kurucu Jimmy Wales: ‘‘Bilgiye erişim temel insan hakkıdır’’

Erişim engelinin fark edilmesinden hemen sonra sosyal ağlar üzerinden hızla yayılan haberle birlikte BTK’ye birçok kişi ve kurumdan tepki geldi. Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ‘‘Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım’’ dedi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.