Michal

Michal

*92, z ekonoma zahradníkem, protože vrahem přece nikdy není ekonom...