โดมตื่นลูกรถมารับแล้ว
โดมตื่นลูกรถมารับแล้ว

โดมตื่นลูกรถมารับแล้ว

ฮาโรยยยยย~